Ќаверх

 ост€ и »нна.

 ост€ и »нна.

Ёто вашно юмор